home

De werkgroep TIF is een werkgroep bestaande uit een aantal gemeenten die zich bezig houdt met het ecologisch groenbeheer. De hoofddoelstelling van de werkgroep is: “Het bestuderen van de toepassing van inheemse flora in het openbaar groen en het verzamelen, uitwisselen op praktisch gebied van de toepassing van inheemse flora”.
Wat wil TIF?
TIF wil kennis verwerven op het gebied van inrichting, de aanleg en het beheer van natuurlijk groen. TIF streeft naar kennis en gevoel voor samenhang tussen de groene ingrediënten. Groen met een belangrijke eigen waarde.
Wie vormen TIF?
Binnen de huidige werkgroep zijn de gemeenten Amstelveen, Apeldoorn, ‘s-Hertogenbosch, Delft, Den Haag, Den Helder, Leeuwarden, Leiden,         Lelystad, Schiedam, Uithoorn, Vlaardingen actief.
 Hoe is TIF ontstaan?
In 1971 werd op initiatief van de toenmalige Dienst Plantsoenen en Begraafplaatsen van de gemeente Amstelveen de Werkgroep Heemtuinen opgericht. Kennis en ervaring uitwisselen over heemparken was het doel. Omdat er langzamerhand over meer dan alleen heemtuinen informatie werd uitgewisseld, werd in 1976 de naam veranderd. Vanaf dat moment bestaat de naam Werkgroep Toepassing Inheemse Flora, kortweg TIF. Omstreeks 1984 is de Werkgroep opgenomen binnen de toenmalige Nederlandse Vereniging van Hoofden van Gemeentelijke Beplantingen (VHB). Vanaf 1992 is de VHB opgenomen in de Vereniging Stadswerk Nederland.
 Hoe werkt TIF?
De werkgroep TIF komt drie keer per jaar bijeen: een voorjaarsvergadering, een zomerexcursie en een najaarsvergadering. Door middel van een actiejaarplan wordt vastgelegd welke onderwerpen per jaar zullen worden behandeld. Een voorbeeld van een dergelijk onderwerp is: “Inzaaien of niet”. Ieder lid van de werkgroep inventariseert binnen zijn of haar gemeente de ervaringen over het wel of niet inzaaien met wilde planten. Deze ervaringen worden onderling uitgewisseld. Als een onderwerp voldoende is uitgediept, wordt er een samenvattende notitie opgesteld.
 Wat heeft TIF bereikt?
In de afgelopen 45 jaar van haar bestaan heeft de Werkgroep TIF veel ervaring en kennis uitgewisseld. Meest in het oog springende voorbeelden zijn de vier publicaties in maandblad Groen: ‘Eenjarige bloemakker”,”Vijvers en Waterlopen”, “De bloemweide” en Het kweken van heemplanten”. Deze publicaties werden in gevolgd door een artikelenreeks, eveneens in het vakblad Groen.
 Wat kan TIF voor u betekenen?
U kunt als gemeente lid worden van de Werkgroep TIF en zo gebruik maken van de kennis en ervaring binnen de Werkgroep. Natuurlijk wordt dan wel van u verwacht dat u in de Werkgroep uw steentje bijdraagt.
 
tiffie_koffer_klein