home

De werkgroep TIF houdt zich bezig met openbaar ecologisch groen in de breedste zin van het woord. Kennis delen en verzamelen staat daarbij centraal. Niet voor niets zijn de deelnemers werkzaam op het gebied van beleid, ontwerp, aanleg én beheer.
Naar buiten!

Hoe doen we dat?  Elk jaar kiezen we een thema dat past bij de actualiteit. In het voorjaar, de zomer en de herfst komen we bij elkaar om het onderwerp te behandelen. Door het met elkaar te bespreken, maar vooral ook door het op locatie te gaan bekijken.

Meebewegen met de tijd

In 1971 begon het met de inrichting en beheer van heemparken. Tegenwoordig behandelen we de thema’s van deze tijd, zoals biodiversiteit, ecologische verbindingen en natuurvriendelijke oevers.

Voor wie?

Op dit moment bestaat TIF uit 10 actieve gemeentes. Ook werkzaam in de openbare ruimte? Kom ons dan versterken. Meer informatie vindt u onder de verschillende tabbladen.