Werkwijze

Bijeenkomsten
  •       voorjaarsbijeenkomst: in de ochtend overleg en in de middag excursie.
  •       zomerexcursie.
  •       najaarsbijeenkomst: in de ochtend overleg en in de middag excursie.
Thema’s

Elk jaar bepalen we een thema. Dit stellen we vast tijdens de najaarsbijeenkomst. Het themaonderwerp speelt een belangrijke rol tijdens onze bijeenkomsten en excursies.

Uitwerking

De resultaten leggen we vast in verslagen, notities, of een artikel. Afhankelijk van het onderwerp werken we tussen de bijeenkomsten door in kleinere groepjes een onderdeel uit.

In de keuken

We ontmoeten elkaar om de beurt bij één van de deelnemers. Prima gelegenheid om resultaten buiten te zien en er met elkaar over te discussiëren.